Sklep

logo

Regulamin

Kliknij, aby rozwinąć/zwinąć.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem sklepu poniżej.

§1 Postanowienia ogólne

 • 1. Internetowy sklep www.dark-roll.pl prowadzony jest przez Dariusza Banaszkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DARK-ROLL Dariusz Banaszkiewicz, zarejestrowaną w Pabianicach, woj. łódzkie, pod numerem ewidencyjnym
 • NIP: 731-184-89-02, REGON: 100474090, adres korespondencyjny: Dark-Roll , ul. Narutowicza 4, 95-200 Pabianice, zwanym dalej sprzedającym.
 

§2 Warunki składania zamówienia

 • 1. Internetowy sklep http://www.dark-roll.pl/   służy do dokonywania zakupów produktów prezentowanych na stronie www za pośrednictwem sieci Internet.
 • 2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, zwana dalej konsumentem.
 • 3. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.
 • 4. Wszystkie ceny w  http://www.dark-roll.pl/  wyrażone są w polskich złotych .
 • 6. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie  http://www.dark-roll.pl/ , wybór formy płatności, przesłanie zamówienia oraz otrzymanie potwierdzenia złożenia zamówienia.
 • 7. Kupujący przy złożeniu zamówienia zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zlecenia.
 • 8. Otrzymanie przez  http://www.dark-roll.pl/każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefonicznie przez Sprzedającego.
 • 9. Umowy zawierane przez  http://www.dark-roll.pl/stanowią umowy zawierane na odległość, a Kupujący ma prawo w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy do odstąpienia od niej bez podania przyczyn. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w załączeniu. (pobierz załącznik).
 • 10. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w przeciągu 3 dni od daty złożenia nie będą rozpatrywane.
 • 11. Kolorystyka, usłojenie oraz wygląd oklein, tkanin, etc na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.
 • 12. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Dokument sprzedaży – paragon lub faktura VAT, stanowi dowód zawarcia umowy kupna sprzedaży.
 • 13. Klienci  http://www.dark-roll.pl/ biorą udział w akcjach promocyjnych i rabatowych zgodnie z bieżącą ofertą zamieszczoną na stronach Sklepu.
 • 14. W przypadku braku towaru na stanie cena może ulec zmianie – do zawarcia umowy dojdzie po ustaleniu ostatecznej wartości zamówienia i zaakceptowaniu jej przez strony.
 • 15. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.
 

§3 Cena wysyłki

 • 1. Towary są dostarczane pod adres wskazany przez Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej.
 • 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Kupującego. Ceny te określone są przy każdym produkcie. Koszt dostawy jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany Kupującemu.
 • 3. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej oraz Prawie Przewozowym.
 • 4. W przypadku zamówień niektórych produktów (drzwi, okien, markiz innych materiałów budowlanych) których wartość nie przekracza 500 zł , koszt transportu może ulec zmianie, o czym klient zostanie poinformowany po weryfikacji zlecenia przez obsługę sklepu. W takim przypadku Kupujący  ma prawo do nie zaakceptowania nowych kosztów transportu i do odstąpienia od umowy.
 

§4 Warunki dostawy i płatności

 • 1. Przewidywany termin realizacji dostawy określony jest w opisie indywidualnie przy każdym produkcie. W przypadku jeśli zamówiony towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu zamówienia terminie, Sprzedający poinformuje Kupującego o przewidywanym nowym czasie dostawy. W razie braku akceptacji nowego terminu dostawy lub nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 • 2. Kupujący może dokonać odbioru towaru bezpośrednio w  siedzibie firmy  w Pabinicach.
 • 3. Zapłata za towar może nastąpić za pomocą przelewu bankowego, przekazu pocztowego, za pobraniem.. Możliwość zapłaty za pobraniem obowiązuje dla towarów w cenie powyżej 500 PLN brutto.
 • 4. W przypadku zapłaty przy odbiorze, doliczana jest opłata za ww. usługę w wysokości 2% wpłacanej kwoty + VAT.
 • 5. Kwota możliwa do realizacji w opcji „za pobraniem” to maksymalnie wartość 80% całego zamówienia. Pozostałe 20% wartości zamówienia Kupujący zobowiązany jest wpłacić w charakterze zaliczki za pomocą przelewu bankowego. Zaksięgowanie zaliczki jest warunkiem koniecznym do uruchomienia wysyłki zamówienia.
 • 6. Przyjęcie oferty sprzedaży wymaga wypełnienia wszystkich pozycji formularza. Zamówienia będą anulowane w sytuacji, gdy (a) transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym AllPay,  (b) w uzgodnionym przez strony czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.
 •  
 

§5 Uprawnienia Kupującego

 • 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ogólną zasadą jest, że Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 15 dni, z wyjątkiem wskazanym w punkcie kolejnym.
 • 2. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.
 • 3. Sprzedający informuje, że Towar oferowany w naszym sklepie jest w większości wykonywany na zamówienie i nie podlega zwrotowi. Właściwości zamawianych towarów są każdorazowo określane przez Klientów, a na ich podstawie są realizowane zindywidualizowane zamówienia. W takich przypadku, Kupującemu zgodnie z postanowieniami pkt 2 §5 nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w pkt 1 §5 Regulaminu.
 

§6 Reklamacje

 • 1. Podczas odbioru towaru, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki i jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien sprawdzić brak uszkodzeń w obecności kuriera
 • 2. Towary sprzedawane w  http://www.dark-roll.pl/ są objęte gwarancjami producentów.
 • 3. Warunki gwarancji są uregulowane w dostarczanych każdorazowo wraz produktem dokumentach gwarancyjnych.
 • 4. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z  http://www.dark-roll.pl/ za pośrednictwem e-maila z opisem i zdjęciami wady. Kupujący otrzyma wówczas szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania z uszkodzonym towarem.
 

§7 Postanowienia końcowe

 • 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • 3. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji
 • 4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres sklepu. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • 5. Niniejszy regulamin stanowi podstawę zawierania umów sprzedaży za pomocą portalu  http://www.dark-roll.pl/ z konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego tj. osób fizycznych dokonujących zakupu w celu nie związanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • 6.Regulamin nie znajduje zastosowania do zakupów dokonywanych za pomocą portalu  http://www.dark-roll.pl/ przez przedsiębiorców oraz inne osoby prawne, które zakupy dokonywać mogą w oparciu o inny regulamin zawarty na stronie  http://www.dark-roll.pl/ –pobierz tutaj
RACHUNEK BANKOWY: 
mBank
NR: 34 1140 2004 0000 3902 5485 3812

Wyświetlanie 1–5 z 18 wyników

 • Google+